تعداد مطالب 1741

گلزار شهدای کرمان

17دی
پیام مدیر حوزه علمیه استان یزد در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

پیام مدیر حوزه علمیه استان یزد در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

حوزه علمیه یزد/ مدیر حوزه علمیه استان یزد در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان پیامی صادر کرد.