تعداد مطالب 1741

کاهش جمعیت کشور

16آبان
تشویق به نگهداری حیوانات در منزل توطئه ای برای کاهش جمعیت است

تشویق به نگهداری حیوانات در منزل توطئه ای برای کاهش جمعیت است

حوزه / حجت الاسلام سید عباس حسینی پور با بیان این که نگهداری حیوانات در منزل توطئه ای برای کاهش جمعیت مسلمانان است، گفت: مسلمین الگوهای رفتاری خود را با استعانت از آیات و روایات انتخاب کنند.