تعداد مطالب 1741

کارگاه مشاوره

10تیر
کارگاه مشاوره خانواده در مدرسه علمیه خان برگزار می شود

کارگاه مشاوره خانواده در مدرسه علمیه خان برگزار می شود

حوزه علمیه یزد/ کارگاه مشاوره خانواده و بیان مهمترین مطالب مربوط به مشاوره خانوادگی در مدرسه علمیه خان برگزار می شود.