تعداد مطالب 1741

کارگاه ادبیات

21خرداد
برگزاری کارگاه ادبیات عرب، در مدینه العلم کاظمیه

برگزاری کارگاه ادبیات عرب، در مدینه العلم کاظمیه

حوزه علمیه یزد/ مدیر مدرسه علمیه مدینه العلم کاظمیه یزد از برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ادبیات پایه های یک و دو خبر داد.