تعداد مطالب 1741

مسابقه کتابخوانی دهه فجر

21بهمن
مسابقه کتابخوانی در ایام الله دهه فجر توسط مدیریت حوزه علمیه استان یزد برگذار شد
مسابقه کتابخوانی دهه فجر

مسابقه کتابخوانی در ایام الله دهه فجر توسط مدیریت حوزه علمیه استان یزد برگذار شد

مسابقه کتابخوانی دهه فجر به همت محمد فیاضی معاونت پژوهش مدیریت حوزه یزد برگزار شد

21بهمن
آزمون کتابخوانی دهه فجر

آزمون کتابخوانی دهه فجر

آزمون مسابقه کتابخوانی دهه فجر