تعداد مطالب 1741

مدیران حوزه علمیه یزد

16آبان
مواضع مدیر حوزه و مدیران مدارس علمیه یزد در خصوص یاوه گویی های ترامپ

مواضع مدیر حوزه و مدیران مدارس علمیه یزد در خصوص یاوه گویی های ترامپ

حوزه / مدیران مدارس عملیه یزد تصریح کردند: بدون شک مواضع ضد ایرانی آمریکا و دولت‌های اروپایی موضوع تازه‌ای نیست و ملت ایران بیش از هر ملت دیگری به توطئه‌های این کشورها واقف‌ هستند و می‌دانند آمریکا جز خسارت برای ملت ایران رهاوردی ندارد.