تعداد مطالب 1741

مدرسه علمیه شهرستان اردکان

24آبان
ارائه مباحث حوزوی برای عموم مردم شهرستان اردکان

ارائه مباحث حوزوی برای عموم مردم شهرستان اردکان

حوزه/ مدیر حوزه علمیه اردکان از ارائه دروس حوزوی برای عموم مردم در شهرستان اردکان خبرداد.