تعداد مطالب 1741

متون کهن اسلامی

16آبان
در«استکبار ستیزی» باید متون کهن اسلامی را الگو قرار دهیم

در«استکبار ستیزی» باید متون کهن اسلامی را الگو قرار دهیم

حوزه/ نایب رئیس شورای حوزه علمیه یزد، تصریح کرد: حضرت ابراهیم(ع) مورد آزمون الهی قرار گرفت و مفتون وسوسه های ابلیس نشد و او را در سه موقعیت با سنگ مورد تهاجم قرار داد.