تعداد مطالب 1741

قرعه کشی

19آذر
قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ویژه حوزویان یزد انجام شد

قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ویژه حوزویان یزد انجام شد

واحد رسانه/ قرعه کشی کتاب تجدید حیات علمی تشیع ویژه حوزویان یزد انجام شد.

17آذر
قرعه کشی مسابقه کتابخوانی «تجدید حیات علمی تشیع» انجام شد

قرعه کشی مسابقه کتابخوانی «تجدید حیات علمی تشیع» انجام شد

واحد رسانه/ مدیریت حوزه علمیه استان یزد قرعه‌کشی مسابقه کتابخوانی کتاب تجدید حیات علمی تشیع را انجام داد.