تعداد مطالب 1741

فعالان رسانه‌ای

18اردیبهشت
فراخوان ثبت‌نام فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی

فراخوان ثبت‌نام فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی

واحد رسانه/ مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه، جهت حمایت مادی، معنوی، محتوایی و صدور مجوز، از فعالان رسانه‌ای (برادر و خواهرِ) دارای شرایط زیر ثبت‌نام به‌عمل می‌آورد .....