تعداد مطالب 1741

عالم ربانی

25اسفند
عالم ربانی آیت الله علوی گرگانی به ملکوت اعلی پیوست
مرجع عالیقدر جهان تشیع

عالم ربانی آیت الله علوی گرگانی به ملکوت اعلی پیوست

عالم ربانی آیت الله علوی گرگانی پس از سالها مجاهدت و خدمت به اسلام و مسلمین سشنبه 24 اسفند 1400 دار فانی را وداع گفتند.