شورای حوزه

۱۳فروردین
تصاویر جلسه شورای حوزه علمیه یزد با حضور آیت الله اعرافی
۲۴بهمن
جلسه شورای حوزه علمیه یزد برگزار شد

جلسه شورای حوزه علمیه یزد برگزار شد

حوزه/ جلسه شورای حوزه علمیه یزد در مرکز مدیریت حوزه علمیه استان برگزار شد.

۰۵بهمن
جلسه شورای حوزه علمیه یزد برگزار شد+تصاویر

جلسه شورای حوزه علمیه یزد برگزار شد+تصاویر

جلسه شورای حوزه علمیه یزد یکشنبه ۱۷دی ماه در مرکز مدیریت حوزه علمیه یزد برگزار شد.