پوستر خدا و دعا

مجموعه پوسترهای دعا و استغفار

مجموعه پوسترهای دعا و استغفار

کاری از مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه استان یزد

عکس نوشته دعا
پوستر دعا و استغفار

پوستر خدا و دعا پوستر دعا و استغفار

 

برای همه دعا کنید مثل پروردگار
که مهربانیش بر همه
سایه افکنده است
ای دوست مرا دعا کن شاید نزدیکتر از من به
خدا ایستاده ای

هرگز بکسی حسادت نکن
بخاطر نعمتی که خدا به او داده
زیرا تو نمی دانی
که خداوند چه چیزی را از او گرفته است

هرگاه قلبت تشنـه گشت
آن را فقط با قرآن سیراب کن
و هرگاه دچار ترس و اضطراب شد
آن را فقط با ذکر خداوند
آرامش ببخش
قلبت بـه یاد او نیاز دارد

خداوندا توخیلی بزرگی و من خیلی کوچک
ولی جالب اینجاست تو به این بزرگی
من کوچک را هیچگاه فراموش
نکرده ای ولی من به این کوچکی،اکثر اوقات تو را
فراموش کرده ام!

 

مطلب مرتبط:

معنویت، استغفار و توسل انگیزه مقابله با کرونا را تقویت می‌کند

مجموعه پوسترهای فرازهایی از دعای هفتم صحیفه سجادیه

مدارس علمیه یزد