لایحه کاپیتولاسیون زنجیری به‌پای ملت ایران بود

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد شمس در گفت و گو با واحد رسانه حوزه علمیه استان یزد، با اشاره به بزرگترین خیانت‌های حکومت پهلوی پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اظهار کرد: تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی زمینه‌ساز تبعید امام خمینی(ره) به خارج از کشور و بزرگترین خیانت‌های حکومت پهلوی پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به شمار می‌رود.

مدیر حوزه علمیه استان یزد افزود: پیشنهاد تصویب کاپیتولاسیون در اسفند ۱۳۴۰ از سوی سفارت آمریکا به دولت امیر اسدالله علم داده شد و این پیشنهاد در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در کابینه علم و در مرداد ۱۳۴۳ درمجلس سنا به تصویب رسید و سپس در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلی منصور نخست وزیر وقت این لایحه را به مجلس شورای ملی برد و به تصویب نمایندگان مجلس رساند.

وی عنوان کرد: به‌دنبال این مصوبه، امام خمینی درچهارم آبان ۱۳۴۳ اقدام رژیم در تصویب این لایحه را مورد انتقاد شدید قرار داد.

نویسنده کتاب “تجدید حیات علمی تشیع” با بیان اینکه سکوت درباره لایحه کاپیتولاسیون به گفته امام راحل گناه کبیره بود، تصریح کرد: امام با تشریح مفاد این مصوبه و گناه کبیره خواندن سکوت درباره این مسئله از روحانیون و ملت آگاه خواستند که به داد اسلام برسند.

وی تصریح کرد: امام (ره) در همین روز ۴ آبان ۱۳۴۳ بیانیه‌ای خطاب به روحانیون و ملت ایران صادر کرد با بیان اینکه دنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است؛ و در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سندبردگی ملت ایران» یاد شده است.

استاد حوزه علمیه استان یزد با بیان اینکه کاپیتولاسیون به گفته امام خمینی(ره) زنجیری بر پای ملت ایران بود، گفت: در زمانی که پهلوی تلاش داشت تا با تصویب لایحه کاپیتولاسیون پای حرکت مردم ایران را ببندد، امام راحل با زنجیر خواندن این لایحه ملت ایران را نسبت به حق و حقوق خود آگاه کردند و اجازه ندادند که حق مردم ایران پایمال شود و این ملت زیر یوغ استعمار برود.

انتهای پیام

مدارس علمیه یزد