فیلم| سخنرانی حضرت آیت الله اعرافی در ابتدای شروع آزمون ورودی حوزه های علمیه در یزد


 

مدارس علمیه یزد