Quran

13اردیبهشت
بریده باد دستی که کلام خدا را هتک کند
کلام خدا؛

بریده باد دستی که کلام خدا را هتک کند

واحد رسانه/ حوزه علمیه یزد در پیامی اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در یکی از کشورهای بیگانه محکوم کرد.