تعداد مطالب 1742

طرح سامان خانواده

12تیر
تصاویر | نشست تبیین طرح سامان خانواده در مدیریت حوزه علمیه استان یزد

تصاویر | نشست تبیین طرح سامان خانواده در مدیریت حوزه علمیه استان یزد

نشست توجیهی طرح سامان خانواده با حضور دکتر رحیمی نسب