تعداد مطالب 1741

کارگروه جهاد تبیین

28خرداد
راهکارهای تبیین و معرفی حوزه علمیه در جامعه در حوزه علمیه یزد بررسی شد

راهکارهای تبیین و معرفی حوزه علمیه در جامعه در حوزه علمیه یزد بررسی شد

حوزه علمیه یزد/ جلسه هم اندیشی یکشنبه های جهاد تبیین با موضوع راهکارهای تبیین و معرفی حوزه های علمیه در جامعه در دفتر مدیر حوزه علمیه استان یزد برگزار شد.

06شهریور
کارگروه جهاد تبیین با موضوع طرح های انگیزه ساز طلاب حوزه برگزار شد

کارگروه جهاد تبیین با موضوع طرح های انگیزه ساز طلاب حوزه برگزار شد

حوزه/ کارگروه جهاد تبیین با موضوع طرح های انگیزه ساز حضور طلاب در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تشکیل شد.