پوستر وصیت نامه شهدا،وصیت نامه های شهدای روحانی و طلبه

۰۲مهر
پوستر وصیت نامه های شهدای روحانی و طلبه در حوزه علمیه استان یزد، طراحی شد.
طراحی پوستر وصیت نامه های شهدای روحانی و طلبه در حوزه علمیه استان یزد

پوستر وصیت نامه های شهدای روحانی و طلبه در حوزه علمیه استان یزد، طراحی شد.

پوستر وصیت نامه های شهدای روحانی و طلبه یزد به گزارش خبرگزاری «حوزه» از یزد، وصیت نامه شهدای روحانی و طلبه حوزه علمیه استان یزد، در قالب پوستر طراحی و آماده شده است. واحد رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه استان یزد، به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، الگو قرار دادن آنان توسط […]