تعداد مطالب 1741

معاون منابع انساني و پشتيباني

04دی
بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه واقع در بافت تاریخی

بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه واقع در بافت تاریخی

در بازدید مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به همراه معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه یزد از برخی بناهای حوزوی، بر استفاده حداکثری از پتانسیل حوزه‌ها در بافت تاریخی تأکید شد.