تعداد مطالب 1741

مشاوره اسلامی

05دی
فراخوان پذیرش رشته های تخصصی

فراخوان پذیرش رشته های تخصصی

واحد رسانه/ حوزه علمیه یزد از بین طلاب واجد شرایط تحصیل در مؤسسات تخصص دانشپژوه می پذیرد.