تعداد مطالب 1741

عکس نوشته علما و بزرگان

12اردیبهشت
من در تمام عمرم یک افتخار بیشتر ندارم، آن هم همین عمامه و عباست.

من در تمام عمرم یک افتخار بیشتر ندارم، آن هم همین عمامه و عباست.

عکس نوشته علما و بزرگان خاطره ای از استاد شهید مطهری (ره) در دانشگاه شیراز: یادم هست در هفت هشت سال پیش در دانشگاه شیراز از من دعوت کرده بودند برای سخنرانی ( انجمن اسلامی آنجا دعوت کرده بود ). در آنجا استادها و حتی رئیس دانشگاه، همه بودند. یکی از استادهای آنجا که قبلا […]