تعداد مطالب 1648

طلاب قرآنی

21تیر
تجلیل از طلاب قرآنی مدرسه علمیه امام خمینی (ره)

تجلیل از طلاب قرآنی مدرسه علمیه امام خمینی (ره)

حوزه علمیه یزد/ طلاب قرآنی مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تجلیل شدند.