شهید سلامت

۲۸فروردین
حاج آقای شمس، مدیر حوزه استان، دو تا از بچه‌ها را صدا زد و آرام با آن‌ها صحبت کرد. آن‌ها وارد غسالخانه شدند و جنازه را تحویل گرفتند و مشغول شدند.

حاج آقای شمس، مدیر حوزه استان، دو تا از بچه‌ها را صدا زد و آرام با آن‌ها صحبت کرد. آن‌ها وارد غسالخانه شدند و جنازه را تحویل گرفتند و مشغول شدند.

به آرزویش رسید؛ اولین شهید سلامت یزد به نام او رقم خورد شهید محمود شمس‌الدینی. بین بچه‌ها دعواست، همه دوست دارند افتخار غسل شهید را به نام خودشان ثبت کنند. یکی از بچه‌ها گفت: شهید، اگر شهید است؛ خودش غسال را انتخاب می‌کند. بالاخره قرار شد همه گروه‌ها در این افتخار باهم شریک باشند و […]