تعداد مطالب 1741

شهید حمیدرضا الداغی

18اردیبهشت
شهید حمیدرضا الداغی حجتی است برای همه ما
مدیر حوزه علمیه استان یزد:

شهید حمیدرضا الداغی حجتی است برای همه ما

واحد رسانه/ مدیر حوزه علمیه استان یزد گفت: فداکاری شهید حمیدرضا الداغی مسلماً نمادی از غیرت و نیز نهی از منکر است و درسی به ما میدهد که باید جلوی منکر بایستیم اگرچه جان خود را از دست بدهیم؛ شهید الداغی حجتی است برای ما.