تعداد مطالب 1741

شهداء

31خرداد
پیام امام خمینی (ره) در پی شهادت/ زندگی نامه/ تصاویر

پیام امام خمینی (ره) در پی شهادت/ زندگی نامه/ تصاویر

حوزه علمیه یزد/ پیام امام خمینی(ره) در پی شهادت دکتر مصطفی چمران به مناسبت گرامی داشت سالروز شهادت آن شهید منتشر می شود.