شعر

۱۱اسفند
شعر طلبه یزدی در وصف حضرت فاطمه (س)

شعر طلبه یزدی در وصف حضرت فاطمه (س)

حوزه/ محمد مروستی زاده، طلبه یزدی از هنرمندانی است که در عرصه شعر فعالیت می کند.