شعار سال

۰۳فروردین
تحقق شعار«رونق تولید» نیازمند همت همگانی در کشور است

تحقق شعار«رونق تولید» نیازمند همت همگانی در کشور است

حوزه/ حجت الاسلام والمسلمین شمس با بیان اینکه سال ۹۸ سال استفاده از فرصت هاست گفت: تحقق شعار«رونق تولید» نیازمند همت همگانی در کشور است.