شبی با شهدای طلبه و روحانی

۰۹مهر
برنامه «میثاق با شهدا و شبی با شهدای طلبه و روحانی» در یزد برگزار می شود+پوستر

برنامه «میثاق با شهدا و شبی با شهدای طلبه و روحانی» در یزد برگزار می شود+پوستر

حوزه/ برنامه میثاق با شهدا و شبی با شهدای طلبه و روحانی در مدرسه علمیه مصلی یزد برگزار می شود.