سیستم آموزشی

۲۶شهریور
سیستم آموزشی در مدارس کشور باید اسلامی شود

سیستم آموزشی در مدارس کشور باید اسلامی شود

حوزه/ رئیس شورای حوزه علمیه یزد با اشاره به اینکه سیستم درسی در مدارس کشور باید اسلامی شود، گفت: دانشگاه فرهنگیان باید معلمانی آگاه به مسائل دینی تربیت کند.

۲۴شهریور
سیستم آموزشی کشور، نسل جوان را از فکر و پژوهش باز می دارد

سیستم آموزشی کشور، نسل جوان را از فکر و پژوهش باز می دارد

حوزه/ رئیس شورای حوزه علمیه یزد با بیان اینکه افزایش بیکاری در جامعه سبب بروز آسیب های اجتماعی می شود گفت: سیستم آموزشی کشور نسل جوان را از فکر و پژوهش باز می دارد.