روحانیون ورزشکار

۱۵اسفند
تصاویر ورزش پهلوانی و زورخانه ای طلاب یزد

تصاویر ورزش پهلوانی و زورخانه ای طلاب یزد

حوزه/ همایش ورزش پهلوانی و زورخانه ای طلاب، در مسجد جامع یزد برگزار شد.