رشته تخصصی

۰۵شهریور
رشته های تخصصی«کلام» و «تبلیغ» در استان یزد راه اندازی می شود

رشته های تخصصی«کلام» و «تبلیغ» در استان یزد راه اندازی می شود

حوزه/ مدیر حوزه علمیه یزد از راه اندازی رشته های تخصصی «کلام» و «تبلیغ» در حوزه استان، از بهمن ماه سال جاری خبرداد.