رشته تخصصی مهدويت

۱۷دی
پذیرش رشته تخصصی مهدویت سطح ۳ حوزه علمیه استان یزد

پذیرش رشته تخصصی مهدویت سطح ۳ حوزه علمیه استان یزد

پذیرش رشته تخصصی مهدویت سطح ۳ حوزه علمیه استان یزد تا روز ۲۰ دی ماه در یزد ادامه دارد.