دروس اقتضایی مدارس علمیه یزد

۱۳بهمن
دروس اقتضایی مدارس در شورای آموزش حوزه یزد بررسی شد

دروس اقتضایی مدارس در شورای آموزش حوزه یزد بررسی شد

حوزه/ دروس اقتضایی مدارس علمیه یزد در شورای آموزش حوزه استان بررسی شد.