خانواده موفق،ویژگیهای خانواده موفق

۰۸شهریور
ویژگی های خانواده عاشورایی

ویژگی های خانواده عاشورایی

ویژگی های خانواده عاشورایی مقدمه رسالت اولیای الهی برای ساختن جامعه آرمانی و ایده‌آل، مبتنی بر فردسازی و خانواده‌سازی است. اساس و زیربنای خودسازی در خانواده شکل می‌گیرد. خانواده مطلوب از منظر اسلام، خانواده متعادلی است که در آن روابط گرم و صمیمی، موجب پیوند افراد خانواده به یکدیگر می‌شود. تعاملات در خانواده متعادل، زمینه‌ساز […]