حوزه های علمیه کشور

۲۷بهمن
استان یزد پیشتاز در زمینه برنامه پنج ساله حوزه های علمیه است

استان یزد پیشتاز در زمینه برنامه پنج ساله حوزه های علمیه است

حوزه / مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه یزد توانایی اعزام طلاب به خارج از کشور را دارد، گفت: استان یزد پیشتاز زمینه برنامه پنج ساله حوزه های علمیه است.