حجت الاسلام سید جمال الدین نجم الهدی

۰۵تیر
در جلسه نمایندگان موقوفات و منابع پایدار مدارس علمیه استان یزد، سند چشم انداز پنج ساله موقوفات حوزه علمیه استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه نمایندگان موقوفات و منابع پایدار مدارس علمیه استان یزد، سند چشم انداز پنج ساله موقوفات حوزه علمیه استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از یزد، جلسه نمایندگان موقوفات و منابع پایدار مدارس علمیه استان یزد در مدیریت حوزه علمیه استان برگزار شد. در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین شمس، مدیر حوزه علمیه استان یزد، با بیان آیاتی از قرآن کریم در اهمیت جایگاه وقف مطالبی را بیان کرد. سپس حجت الاسلام سید جمال […]