جوان

۱۷شهریور
شعار جوانگرایی در بین مسئولین وجود دارد ولی تاکنون عملی نشده است

شعار جوانگرایی در بین مسئولین وجود دارد ولی تاکنون عملی نشده است

حوزه/ حجت الاسلام فیاضی با بیان اینکه «انقلاب اسلامی» و «دفاع مقدس» دو نشان بارز بکارگیری جوانان و موفقیت کشور است گفت: شعار جوانگرایی در بین مسئولین وجود دارد، ولی متاسفانه تاکنون عملی نشده است.