جمعیت

۱۶آبان
تشویق به نگهداری حیوانات در منزل توطئه ای برای کاهش جمعیت است

تشویق به نگهداری حیوانات در منزل توطئه ای برای کاهش جمعیت است

حوزه / حجت الاسلام سید عباس حسینی پور با بیان این که نگهداری حیوانات در منزل توطئه ای برای کاهش جمعیت مسلمانان است، گفت: مسلمین الگوهای رفتاری خود را با استعانت از آیات و روایات انتخاب کنند.