تکالیف مهم طلاب در دنیای امروز

۰۸مهر
تکالیف مهم طلاب در دنیای امروز

تکالیف مهم طلاب در دنیای امروز

حوزه/ رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم با بیان چند تکلیف طلاب حوزه های علمیه گفت: رسالت طلاب فقط فهمیدن دین و عمل به آن نیست بلکه انتقال آن نیز است.