تولید علم

۰۹دی
جهت گیری تولید علم در کشور توحیدی باشد

جهت گیری تولید علم در کشور توحیدی باشد

حوزه/ استاد حوزه علمیه یزد با طرح این سوال که چرا باید مقالات در کشور باید بر اساس قوانین ISI نگارش شود؟ گفت: در این زمینه متاسفانه هر آنچه که در مقالات مشکلات کشور را بیشتر نشان دهد، سبب می شود که بهتر مورد توجه غرب قرار گیرد.