تجمع طلاب اردکانی

۰۶آبان
تجمع طلاب اردکانی در اعتراض به یاوه گویی های ترامپ

تجمع طلاب اردکانی در اعتراض به یاوه گویی های ترامپ

حوزه / تجمع طلاب و اساتید حوزه علمیه اردکان در اعتراض به یاوه گویی های ترامپ و دعوت مسئولان به تکیه بر توان داخلی در مدرسه علمیه امام صادق(ع)اردکان برگزار شد.