تبعیت از ولایت فقیه

۱۶بهمن
نتیجه تبعیت از ولایت فقیه پیروزی است

نتیجه تبعیت از ولایت فقیه پیروزی است

حوزه/ مدیر حوزه علمیه یزد با بیان اینکه همه باید مطیع ولایت فقیه باشند گفت: بدون شک هر زمان که مسئولین و مردم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پیش رفتند، پیروزی حاصل شد.