بسیج طلاب

۱۶آبان
حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳آبان مشتی بر دهان آمریکا بود

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳آبان مشتی بر دهان آمریکا بود

حوزه/ مسئول بسیج طلاب و روحانیون استان یزد گفت: حضور پرشور مردم در ۱۳آبان مشتی بر دهان آمریکا بود.