برنامه پنج ساله حوزه های علمیه

۰۷اسفند
تصاویر بررسی برنامه پنج ساله حوزه علمیه یزد

تصاویر بررسی برنامه پنج ساله حوزه علمیه یزد

برنامه پنج ساله حوزه علمیه یزد با حضور مدیر و معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه استان بررسی شد.

۲۷بهمن
تصاویر نشست بررسی برنامه پنج ساله حوزه های علمیه در یزد

تصاویر نشست بررسی برنامه پنج ساله حوزه های علمیه در یزد

نشست بررسی برنامه پنج ساله حوزه های علمیه در یزد

۲۷بهمن
استان یزد پیشتاز در زمینه برنامه پنج ساله حوزه های علمیه است

استان یزد پیشتاز در زمینه برنامه پنج ساله حوزه های علمیه است

حوزه / مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه یزد توانایی اعزام طلاب به خارج از کشور را دارد، گفت: استان یزد پیشتاز زمینه برنامه پنج ساله حوزه های علمیه است.