برخورد با مفسدین اقتصادی

۲۷آبان
نظر مدیر حوزه علمیه یزد در مورد برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی

نظر مدیر حوزه علمیه یزد در مورد برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی

حوزه/ مدیر حوزه علمیه یزد با بیان اینکه عملکرد قوه قضائیه نشان از اقتدار کامل این نهاد در کشور است،گفت: اگر قوه قضائیه احکام شرعی را اجرایی کند فساد در جامعه کم می شود.