بازدید امام جمعه یزد از حوزه علمیه

۱۴اسفند
تصاویر بازدید آیت الله ناصری از حوزه علمیه یزد

تصاویر بازدید آیت الله ناصری از حوزه علمیه یزد

آیت الله محمد رضا ناصری امام جمعه یزد از مرکز مدیریت حوزه علمیه یزد بازدید کرد.