ایام نوروز

۱۹اسفند
۸۰ مبلّغ یزدی در ایام نوروز به روستاهای استان اعزام می شوند

۸۰ مبلّغ یزدی در ایام نوروز به روستاهای استان اعزام می شوند

حوزه/ معاون تبلیغ حوزه علمیه یزد گفت: ۸۰نفر از مبلّغین یزد در ایام نوروز به روستاهای استان اعزام می شوند.