امتحانات شفاهي

۱۹آذر
برگزاری یازدهمین دوره آزمون شفاهی حوزه علمیه استان یزد

برگزاری یازدهمین دوره آزمون شفاهی حوزه علمیه استان یزد

یازدهمین دوره آزمون شفاهی مقاطع اول و دوم در سال ۱۳۹۸، با حضور حجج اسلام اخلاقی و جعفری از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه یزد برگزار شد.