افتتاحیه حوزه یزد

۱۰شهریور
تصاویر/ مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه یزد

تصاویر/ مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه یزد

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه استان در تاریخ ۱شهریور ماه سال جاری در مدرسه علمیه مصلی یزد برگزار شد.